Erasmus plus jako úspěšný projekt pro celou školu

Kurz pro učitele na Bell Teacher Campus v Cambridge

„Obrovská zkušenost absolvovat jazykový kurz v univerzitním městečku Cambridge se mi díky programu Erasmus plus naskytla už popáté,“ zkonstatovala Mgr. Kubová, která se mobility v zahraničí zúčastnila i tento rok. „Kurz byl pro mě velmi užitečný. Před jeho absolvováním jsem neměla příliš velké zkušenosti s různými formami testování a získávání mezinárodních certifikátů, jako například CambridgeExam, IELTS a TOEFL. Kurz mi pomohl získat přehled o různých druzích testování. Teď lépe chápu metodologii a principy testování a hodnocení žáků.

Velmi užitečné byly pro mne praktické aktivity, které rozvíjejí všechny dovednosti a kompetence žáků. Zaměřovali jsme se na různé druhy aktivit, které zlepšují čtení, mluvení, poslech nebo psaní. Pokud je budu i prakticky využívat s mými žáky, určitě se zlepší v používání anglického jazyka v reálném světě. Pracovali jsme s velkým množstvím internetových zdrojů, které se dají zakomponovat do výuky anglického jazyka.

Během kurzu jsme se navzájem inspirovali a vyměnili si zkušenosti s učiteli z různých zemí světa – Indie, Ománu, Polska, Slovenska, Itálie, Rakouska i České republiky. Těším se, jak své zkušenosti využiji při práci ve třídě. Bude to jako „čerstvý vzduch“, který tam zavane. Náš lektor Chris nám poskytnul hodně užitečného materiálu a nápadů, jak pracovat na hodinách. Velmi praktické bylo použití kódovaného jazyka při opravování chyb v psaní, naučení slovní zásoby prostřednictvím dopravního semaforu nebo stanovení kritérií při hodnocení testování. S těmito nápady jsem se střetla poprvé a těším se, až se jejich uvedením do praxe zlepší úroveň ovládaní anglického jazyka mých žáků.

I přesto, že učím na základní škole, je to pro mé žáky krok do budoucnosti, protože budou muset prokázat nabyté zkušenosti v oblasti anglického jazyka za několik let i během maturitní zkoušky. Poděkování patří mému lektorovi Chrisovi Edgoosovi za profesionální přístup,“ shrnula hlavní koordinátorka projektu Eva Kubová. Na závěr dodává: „Jsem ráda, že díky projektu se učitelé ze Závodí mohou zdokonalovat a profesionálně růst ve své oblasti. Právě jejich spokojenost mi dodává další sílu pro přípravu nových projektů školy.“

 

Kurz pro učitele angličtiny v severoirském Belfast

Kurz zaměřený na metodiku a metodologii vyučování anglického jazyka s obohacením o reálie Irska absolvovala na přelomu letních měsíců v Belfastu i další vyučující anglického jazyka na ZŠ a MŠ Školská 49, Miroslava Kováčová. „Kurz byl určen především na rozvoj dovedností žáků vyšších ročníků ZŠ se zaměřením jejich přípravy na studium jazyků i v budoucnosti. Celý dvoutýdenní pobyt byl pro mne oživením z profesionálního i osobnostního hlediska. Prostředí, které nepoznám, je pro mě vždy velkou výzvou i inspirací. Stěžovat se mi s odstupem času náleží snad jen na nepříznivé chladné počasí a nedostatek času i sil na poznání všeho, co mě zaujalo.

Kurz byl veden na bázi workshopů a seminářů, na prvním místě byla diskuze a práce ve skupinách, ale i příprava tematicky zaměřených projektových hodin. Obdržen byl kompaktní pohled na komplikované dějiny Irska, boje za rovnost i samostatnost, politické, občanské a náboženské nepokoje, bohatou národní kulturu, přírodní bohatství a možnost práce s tímto materiálem prostřednictvím výuky historie, výtvarného umění, hudby, literatury a geografie i na hodinách anglického jazyka. Věřím, že nemalou mírou k rozvoji jazykového i hodnotového pokroku mých žáků bude i pohled na segregované i integrované školství v Severním Irsku, které musí taktéž procházet náročným přechodem vzhledem ke komplikované politické a náboženské minulosti a přítomnosti. Střídání více lektorů, kteří poskytli užitečné rady především v oblasti aktivit určených na rozvoj psaní a mluvení a z různých stran nabídli své vlastní pohledy na problematiku výuku cizích jazyků, vnímám taktéž kladně.

K pozitivními hodnocení kurzu přispělo i internátní ubytování se společnými debatami ostatních účastníků jazykového kurzu s mezinárodní účastí na rozmanitá témata a edukační exkurze s průvodci i bez nich, pokud jsme chtěli využít i to málo volného času, které nám po intenzivním vzdělávání, tvorbě materiálů a vypracovávání úloh v prostorách školy zbylo.“ Těmito slovy zhodnotila své vzdělávání v rámci projektu Erasmus plus Mgr. Miroslava Kováčová.

 

Kurz pro učitele angličtiny ve skotském Dunfermline

„Opět zasednout do lavic a zavzpomínat si na školní časy, přitom rozvíjet profesní schopnosti, poznávat novou zemi a lidi z různých koutů světa – to všechno mi umožnil dvoutýdenní zahraniční studijní pobyt ve skotském městečku Dunfermline,“ vzpomíná na Erasmus plus Erika Voleková. „Setkání s vynikajícími lektory mě obohatilo a naplnilo novými zkušenostmi, poznatky a praktickými radami. Inspirativní byly pro mě i neformální rozhovory s učiteli, hostující rodinou a návštěva dvou skotských základních škol.

Přednášky o historii a kultuře Skotska, o zvycích a tradicích, návštěva skotského parlamentu s průvodcem, ochutnávka tradičního jídla „haggis“, nezapomenutelné tóny dud, kroky skotských lidových tanců, plavba po jednom z jezer „loch“, návštěva hradu, na kterém byla vězněná Marie Stuartovna, to vše je hluboce vryto do paměti a pomáhá mi si utvářet obraz o jedné ze zemí, kterou může angličtina nazývat svým domovem. Tyto nově nabyté zkušenosti z přednášek a workshopů, poznatky o zemi a lidech budu dále dávat svým žákům na hodinách i během mnoha dalších aktivit a činností,“ konstatuje na závěr Mgr. Voleková.

 

Kurz pro učitele ruštiny v Lotyšsku

Díky projektu Erasmus plus se Mgr. Viera Bučkvá taktéž zúčastnila studijního pobytu – avšak netradičně v Lotyšsku. „Dva týdny, které jsem strávila ve městě Daugavpils, byly pro mne velmi přínosné. Skvělí lektoři – pedagogové nás informovali o výborných aktivitách, metodách a formách výuky ruského jazyka. Mnohé z nich jsem si osvojila a využiji jich ve své pedagogické praxi. Tvořivost a kreativitu nám demonstrovali i přímo během vyučovacích hodin. Zároveň nám poskytli množství výborných materiálů potřebných pro kvalitní výuku. Vzdělávali jsme se v přátelské atmosféře. Po skončení vyučování jsme s příjemnou paní průvodkyní poznávali historii města a okolí, náboženské tradice a současnost města ležícího na hranicích s Litvou a Běloruskem,“ těmito slovy zhodnotila studijní pobyt Viera Bučková.

Zároveň za všechny vyučující dodává: „Všem organizátorům, kterí mají zásluhy na těchto studijních pobytech, bych chtěla upřímně poděkovat.“

ZŠ a MŠ Závodí

Zaměřujeme se na poradenství a výběr středoškolského a univerzitního studia v zahraničí, jazykové kurzy angličtiny a to pro studenty, mladé lidi a dospělé z celého světa ve Velké Británii a USA. Vše, co tě při studiu v zahraničí čeká, sami známe z vlastní zkušenosti.

Více o mě >