Rozhovor s Viktorem Kolářem z CS

rozhovor pro iLondýn o možnostech studia v zahraničí. Znalost angličtiny je důležitá nejen při studiu nebo v zaměstnání, ale i když cestujete do jiné země.