Rotterdam Business Schoolrotterdam

Rotterdam Business School (RBS) je fakultou a zároveň součástí Rotterdam University, jedné z hlavních univerzit specializujících se na aplikované vědy v Holandsku. Vzdělávání v Rotterdamu je zaměřeno na upevňování schopností, dovedností a znalostí v oblasti obchodu reálného světa.

Na RBS je vzdělávání koncipováno formou kombinace teorie, praxe a osobního rozvoje. To vše se odráží v praktickém aplikovaném rozvoji, který provází studenty celým studiem, jak na bakalářských, tak na magisterských programech. Během úvodu do studia absolvují studenti úvodní projekty (introductory projects) a poté následuje zapracování (on-the-job training in business placements) v reálných firmách nebo na vlastních projektech. Během celého studia je podporován dialog a týmová práce, což zahrnuje spolupráci mezi studenty z různých fakult a programů. Pro rozšíření kompetencí se může student zaměřit na některou z mnoha nabízených vedlejších specializací. RBS nabízí možnosti výměnných pobytů do více jak 80 partnerských škol. Klíčovými oblastmi na RBS jsou nezávislost a zodpovědnost, k tomu dopomáhají i speciálně školení lektoři a učitelé.

Proč si vybrat Rotterdam Business School?

 • RBS nabízí prakticky zaměřený, vyvážený a flexibilní vzdělávací program, který umožňuje studentovi a jeho učitelům práci na reálných a inovativních projektech.
 • Programy nabízené na Rotterdam University of Applied Sciences jsou učeny na různých školách. Na základě existujících struktur má škola možnost propojovat různá odvětví, což napomáhá zkvalitnění jednotlivých oblastí výzkumu a studia všeobecně.
 • Na fakultě momentálně studuje 2 500 studentů celkem z 50 zemí světa.
 • Studenti mají možnost si volit studijní moduly a koncipovat svůj vlastní studijní plán, který bude plně vyhovovat jeho zájmům a potřebám.
 • Škola poskytuje možnost spolupráce s business světem v Rotterdamu. Jde o úzkou spolupráci s profesionály dané oblasti, kteří učí studenty reálné praxi a to v podobě: vzdělávacích programů, pracovních stáží, výzkumných projektů a mnoha dalších.

 

Studijní obory

 • Bakalářské programy – BBA International Business and Management Studies, BBA International Business and Languages, BBA Trade Management for Asia.
 • Magisterské programy  MA Logistics Management, MA Finance and Accounting, MA Consultancy and Entrepreneurship.

Podmínky pro přijetí na bakalářské studium

 • Přechozí vzdělání – minimum ukončené středoškolské vzdělání (odpovídá 12 letům studia).
 • Jazykové znalosti – anglický jazyk na úrovni “B” (některé programy požadují level “A”) – TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL examinations, CEFR validated English language course. Pozn. někteří uchazeči mohou spadat k výjimkám, které nemusí předkládat cerftifkát o jazykových znalostech.
 • Specifické požadavky u jednotlivých programů např. matematika, fyzika, geo vědy, chemie, biotechnologie, historie, světová ekonomika aj.
 • Některé obory mohou mít další specifické požadavky.

Podmínky přijetí na magisterské studium

 • Certifikát o jazykové znalosti na úrovni B +
 • Min bakalářský titul uznávané univerzity v oboru, o jehož přijetí si uchazeč žádá.
 • GMAT 500.
 • Některé obory mohou mít další specifické požadavky.

Ubytování

 • Velký výběr různých typů ubytování, od sdílených pokojů po samostatné byty.
 • Výběr celkem z 220 pokojů.
 • Cena ubytování v rozmezí od 420 do 560 EUR za měsíc.

]

Kde Rotterdam Business School vlastně je?

Jak to na Rotterdam Business School vypadá?