International Business Academyiba

Za International Business Academy (IBA) již stojí více než stoletá tradice, díky které se akademie zformovala do dnešní podoby. Dnes se jedná o instituci vyššího vzdělávání nacházející se v srdci Dánska, nabízející vzdělávací programy v oblasti businessu, marketingu, financí, managementu, podnikání a designu.

IBA nabízí studijní programy, které kombinují plnohodnotné akademické vzdělání založené na teoretických znalostech i praktických dovednostech. Výuka funguje na základě moderních výukových metod v rámci případových studií, projektů, skupinové spolupráce a praktických cvičení. IBA úzce spolupracuje se společnostmi a dalšími organizacemi v Dánsku a na celém světě. Škola je kromě dánského Ministerstva školství exkluzivně akreditována také dvěmi britskými školami (Coventry University and London South Banks University) k udělování britských titulů. Kromě toho to byla právě IBA, která byla jako první z mezinárodní sítě obchodních škol (NIBS) akreditována k udělování mezinárodních titulů. Většina programů je vyučována v anglickém jazyce a studenti mají možnost zúčastnit se výměnných studijních programů, zahraničních cest, mezinárodních událostí a soutěží.

Proč si vybrat International Business Academy?

 • IBA poskytuje nejvyšší možnou úroveň vzdělání, předává studentům poznatky získané z nejaktuálnějších výzkumů a snaží se je připravit tak, aby byli schopni obstát v konkurenci na trhu práce.
 • IBA je kromě dánského Ministerstva školství exkluzivně akreditována také dvěmi britskými školami (Coventry University and London South Banks University) k udělování britských titulů. IBA poskytuje perfektní harmonii mezi užitím teoretických znalostí v reálné praxi.
 • Dává studentovi možnost vyvíjet své individuální schopnosti a zájmy.
 • Pouze 4 700 studentů ročně, díky čemuž se jedná o menší univerzitu s důrazem na individuální přístup.
 • Spolupracuje s více jak 85 univerzitami.

 

Studijní obory

 • AP programy: AP degree Marketing Management, AP degree Financial Management, AP degree Entrepreneurship and Design Management (E- design), AP degree Multimedia Design and Communication, BA in Euro Asia Management.
 • Top-up programy: Top-up International Sales and Marketing Management, Top-up Web Development.
 • Bakalářské programy: International Sales and Marketing Management, Web Development, Business Management across Europe, Euro-Asia Business Management, International Business (e-learning), International Sales & Marketing/Business Management & Marketing.
 • Magisterské programy: Master of Science in International Business, Master of Business Administration in General Management.

Podmínky pro přijetí na bakalářské studium

 • AP programy: Předchozí vzdělání – min ukončené středoškolské vzdělání nebo jiná mezinárodně uznávaná závěrečná zkouška. Jazykové znalosti – Anglický jazyk na úrovni “B” – TOEFL, IELTS 6.0, CAE/CPE (pozn. někteří uchazeči mohou spadat k výjimkám, které nemusí předkládat certifikát o jazykové znalosti). Matematika – zahraniční uchazeči musí splňovat znalosti matematiky na úrovni C dle dánských standardů (obsahuje čísla, geometrii, funkce, diferenciální počet, statistiku, pravděpodobnost). Motivace jedince ke studiu na škole; specifické požadavky u jednotlivých programů – fyzika, chemie, historie, sociální vědy, mezinárodní obchod a ekonomika apod.
 • Bakalářské studium: přijímací podmínky jsou stejné jako u AP programů.
 • Top up bakalářské programy: dokončený AP program v odpovídajícím oboru, dále možný přijímací test + certifikace jazykové vybavenosti aj a dostatečná úroveň znalosti matematiky.

Podmínky přijetí na magisterské studium

 • Certifikát o jazykové znalosti na úrovni B +
 • Min bakalářský titul uznávané univerzity v oboru, o jehož přijetí si uchazeč žádá.
 • Některé obory mohou mít další specifické požadavky.

Ubytování

 • Ubytování je zprostředkováno skrz https://www.studentkolding.dk/.
 • Velký výběr různých typů ubytování, od sdílených pokojů po samostatné byty.
 • Cena ubytování v rozmezí od 1 411,- do 5 109,- DKK za měsíc.

]

Kde IBA vlastně je?

Jak to na IBA vypadá?