Erasmus University Rotterdam – IHSerasmus

Erasmus University Rotterdam – IHS (Institute for Housing and Urban Development, součást Erasmus University Rotterdam) se za svých 50 let působení v oblasti aplikovaných věd zaměřených na rozvoj a management sídel dokázal prosadit a získat věhlasné jméno mezi svými konkurenty daného sektoru. Institut (IHS) úzce spolupracuje s The School of Economics (ESE) a The Faculty of Social Sciences (FSS) na Erasmus University Rotterdam. Zájemcům o vzdělání na IHS jsou poskytovány magisterské obory, různá školení, poradenské služby a možnosti účasti v aplikovaném výzkumu.

Kurzy a programy na IHS již absolvovalo více jak 6 500 studentů. Absolventi školy pocházejí z řad ministrů, starostů, úspěšných businessmanů, renomovaných univerzitních lektorů, ba dokonce aktivistů z nevládních organinazcí. Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb IHS úzce spolupracuje s Erasmus School of Economics v oblasti světové, národní, dopravní a přístavní ekonomiky a fakultou sociálních věd na Erasmus University Rotterdam (SSE), která se zaměřuje na výzkum v oblasti veřejné administrativy, přírodních, politických a sociálních věd, sociologie a psychologie (např. výzkumné programy se zaměřením na sociologii sídel, management industriální ekologie, vody a dopravy). EUR se mimo jiné pyšní partnerskými školami v zahraničí jako je The University of Cambridge nebo The Harvard University. Cílem školy je vychovat specialisty na oblast rozvoje lidských a institucionálních zdrojů za účelem snížení chudoby a zlepšení kvality života v městech.

Proč si vybrat Aarhus University?

 • IHS se pyšní kvalitou svých výzkumů, vzdělávání, školení, poradenských služeb v oblasti managementu sídel, bytových jednotek a městského prostředí.
 • IHS klade značný důraz na kvalitu vedení jednotlivých kurzů a způsob výuky, který je založen na dialogu a osobnímu přístupu učitele ke studentovi.
 • Student má možnost nastavit si učební plán podle svých potřeb.
 • IHS pracuje v rámci celosvětově propojeného systému, který umožňuje studentům absolvovat stáže a studijní pobyty v zahraničí.
 • Zahraniční studenti tvoří na IHS značný podíl, proto mají kurzy multikulturní charakter, což učí studenty kulturní vnímavosti a nabádá ke vzájemnému dialogu.

 

Studijní obory

 • Magisterské programy  Urban Management and Development specialization in Land Development Strategies, MSc Double degree: Urban and Regional Planning and Management in Indonesia, MSc Urban Management & Development specialization in Urban and Regional Development Strategies, MSc Urban Management & Development specialization in Urban Environmental and Infrastructure Management, MSc Urban Management & Development specialization in Managing Urban Governance, MSc Urban Management & Development specialization in Urban Social Development, MSc Urban Management & Development specialization in Housing Development Strategies.

Podmínky přijetí na magisterské studium

 • Certifikát o jazykové znalosti na úrovni B+.
 • Schopnost komunikace a práce s lidmi různých kultur.
 • Relevantní pracovní zkušenost výhodou.
 • Min bakalářský titul uznávané univerzity v oboru, o jehož přijetí si uchazeč žádá.
 • Některé obory mohou mít další specifické požadavky.

Ubytování

 • Velký výběr různých typů ubytování, od sdílených pokojů po samostatné byty.
 • Cena ubytování v rozmezí od 450 do 650 EUR za měsíc.

]

Kde IHS vlastně je?

Jak to na IHS vypadá?