Business Academy Aarhusbusiness-academy-aarhus

Business Academy Aarhus (BAA) je jednou z největších obchodních akademií v Dánsku čítající více než 8 500 studentů denního studia. BAA se nachází ve druhém největším městě Dánska – Aarhusu – v blízkosti lesů a pláží. Ve městě Aarhus žije celkem 300 000 obyvatel.

BAA vznikla spoluprací Aarhus Business College (založena 1865 a je nejstarší svého druhu v Dánsku), Aarhus Technical College a Green Academy Aarhus. Akademie nabízí rozličné druhy programů, kromě magisterských, v oblasti businessu, IT a techniky. Jedná se o obory vyššího vzdělávání, které se pyšní svým praktickým zaměřením s využitím teoretických znalostí nabytých při studiu. Veškeré kurzy jsou vedeny v malých skupinách (max 30 studentů), což umožňuje dialog mezi studentem a lektorem. Velká část studia je založena na provádění případových studií, projektů a využívání nabytých praktických dovedností. Škola poskytuje studentům plně vybavené technické zázemí (internetové připojení, knihovna atd.), které je k dispozici 24/7. Samozřejmostí je úzká spolupráce akademické sféry s business sektorem, a to v podobě 300 firem, které poskytují možnosti prohlídek firemního prostředí, lektory z praxe a pracovní možnosti.

Proč si vybrat Business Academy Aarhus?

 1. BAA je jednou ze vzdělávacích institucí, která učí aplikaci teoretických znalostí v praxi.
 2. Studium probíhá v malých skupinách (třídách), což umožňuje každému studentovi prezentovat své nápady a aktivně se zapojit do diskuze s ostatními studenty a lektory.
 3. 20 % obyvatelstva Aarhusu tvoří studenti.
 4. Práce na projektech, případové studie a plnění praktických úloh je nedílnou součástí jednotlivých programů na BAA. Po dokončení AP programu, který trvá 2 roky, má student možnost 1,5 roční nástavby na dokončení kompletního, plnohodnotného bakalářského studia.
 5. BAA si zakládá na úzké spolupráci s business sektorem – k dokončení každého programu na BAA je povinností daná praxe v dánské nebo mezinárodní firmě.

 

Studijní obory

 • AP diploma Marketing Management, AP diploma Computer Science, AP diploma Chemical and Biotechnical Science, AP diploma Enviromental Management, BA Financial Management and Services, AP degree Automotive Technology, AP diploma IT Network and Electronics Technology, AP diploma Multimedia Design and Communication, BA Business Economics and Information Technology, AP diploma Agro Business Manager.
 • Top-up International Sales and Marketing Management, Top-up Software Development, Top- up Web Development, Top-up Agricultural and Environmental Management, Top-up E-concept development, BA Product Development and Integrative Technology (top-up), Top-up Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology, Top- up Innovation and entrepreneurship.

Podmínky pro přijetí na bakalářské studium

 • AP programy a bakalářské programy: Uchazeči musí doložit své předchozí ukončené vzdělání na úrovni dánských standardů (instituce vyššího vzdělávání), certifikát o jazykové vybavenosti v aj (TOEFL,IELTS, CAE/CPE, Oxford/Oxford Online Placement test) – pozn. někteří studenti mohou být oproštěni od nutnosti doložit cerfitikát, u každého konkrétního programu mohou být další specifické požadavky na splnění (matematika, chemie…).
 • Top-up programy: dokončený AP program, v opačném případě bude uchazeč posouzen na základě jeho současných kompetencí (se zaměřením na znalost a zkušenost z oblasti, kterou chce studovat), jazyková vybavenost (IELTS 6.5, TOEFL, CAE, Oxford Placement, Oxford Online Placement).

Ubytování

 • Ubytování je zprostředkováno skrz https://studenthousingaarhus.com/.
 • Velký výběr různých typů ubytování, od sdílených pokojů po samostatné byty.
 • Cena ubytování v rozmezí od 340- do 410,- EUR za měsíc.

]

Kde Aarhus vlastně je?

Jak to na Business Academy Aarhus vypadá?