Vilnius University Business Schoolinternational-business-school-at-vilnius-university-111-logo

Vilnius University Business School je soukromá vysoká škola v litevském Vilniusu. Ačkoli byla škola původně založena Vilnius University, po několik let se jednalo o zcela samostatnou instituci nabízející bakalářské a profesionální programy. Teprve v roce 2016 se škola stala znovu součástí Vilnius University. Univerzita byla založena v roce 1989 jako první business škola v Litvě. Dnes se škola nachází mezi 400 nejlepšími univerzitami na světě.

Samotná Vilnius University je nejstarší vysokou školou v Pobaltí, byla založena v roce 1579. V regionu rozvíjející se Evropy a střední Asie je 21. nejlepší univerzitou. Mezi absolventy školy patří mj. Czesław Miłosz, držitel Nobelovy ceny za literaturu, nebo Adam Mickiewicz, jeden z nejznámějších polských básníků.

Proč si vybrat VU Business School?

 1. Škola s tradicí, první nestátní vysoká škola v Litvě.
 2. Již přes 7 000 absolventů.
 3. Mezi 400 nejlepšími vysokými školami na světě.
 4. Snaha o rozvíjení kritického myšlení studentů – práce ve skupinách, na case-study, snaha o propojení teorie s praxí.
 5. V Eduniversal Business Schools Ranking je oceněna 3 palmami – excelentní business škola.

 

Studijní obory

 • Bakalářské programy – International Business.
 • Magisterské programy – Intenational Project Management.

Podmínky pro přijetí na bakalářské studium

 • Přechozí vzdělání – minimum ukončené středoškolské vzdělání (odpovídá 12 letům studia).
 • Jazykové znalosti – anglický jazyk na úrovni “B” (některé programy požadují level “A”) – TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL examinations, CEFR validated English language course. Pozn. někteří uchazeči mohou spadat k výjimkám, které nemusí předkládat cerftifkát o jazykových znalostech.
 • Specifické požadavky u jednotlivých programů např. matematika, fyzika, geo vědy, chemie, biotechnologie, historie, světová ekonomika aj.
 • Některé obory mohou mít další specifické požadavky.

Podmínky přijetí na magisterské studium

 • Certifikát o jazykové znalosti na úrovni B +
 • Min bakalářský titul uznávané univerzity v oboru, o jehož přijetí si uchazeč žádá.
 • Některé obory mohou mít další specifické požadavky.

Ubytování

 • Velký výběr různých typů ubytování, 2lůžkové a 3lůžkové.
 • Cena ubytování v rozmezí od 58 do 78 EUR za měsíc.

Školné

 • Školné činí 3 620 € na rok pro bakalářské programy.
 • Pro magisterské programy školné činí 4 344 € na rok.

]

Kde Vilnius vlastně je?

Jak to na Vilnius Unviversity Business School vypadá?